Darbnīcas

Lūdzam potenciālos darbnīcu apmeklētājus sekot līdzi izmaiņām darbnīcu un tajās paredzēto nodarbību sarakstos! Vēlreiz un vēlreiz izvērtējiet darbnīcu piedāvājumu un izvēlieties sev piemērotāko darbnīcu! Vairākas darbnīcas ir ar tādu tēmu piedāvājumu, kurā jebkurš var atrast sev noderīgu iespēju izklāstu un demonstrācijas.
Ja kāds darbnīcās nevar atrast savu pieteikto tēmu, rakstiet uz e-pastu fridis@skolotajs.lv un precizējiet savu pieteikto tēmu, vēlamo darbnīcu un nepieciešamo laiku!
Esiet atsaucīgi, aktīvi un palīdziet izveidot LatSTE'2010 programmu iespējami piemērotāku tieši Jums!


Radošās darbnīcas (darbnīcā aptuveni 30 vietas):
 • Aicinām uz darbu darbnīcās iespēju robežās ierasties ar saviem portatīvajiem datoriem!
 • Visās darbnīcās iespēju robežās tiks pārstāvēts ES projekts eTwinning ar tēmu "eTwinning un citi Eiropas skolu projekti interneta vidē"!
1. A/s Datorzinību Centrs radošās darbnīcas „E-mācību līdzekļi” PROGRAMMA


28.oktobris

Laiks
Nosaukums
Prezentētājs
16:30-16:40
Ievads
AS Datorzinību Centrs valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns
16:40-17:00
E-mācību kurss bērniem IT pamatiemaņu apguvei „Mans draugs dators”
Inga Niedra (Kultūras Informācijas sistēmas)
17:00-17:30
Elektroniskie mācību materiāli latviešu valodas un literatūras apguvei
Latviešu valodas aģentūras speciālisti
17:30-18:10
Digitālais mācību saturs vēsturē un literatūrā
Dace Zemīte (Ogres ģimnāzija), Anita Vasiļjeva (Tilde), Andris Ķikāns (Datorzinību centrs)
18:10-19:30
Dabas Zinātņu un Matemātikas projektā izstrādātie materiāli skolēnu pašmācībai matemātikā, bioloģijā, fizikā un ķīmijā
Agnese Brangule (Valsts Izglītības satura centrs)

29.oktobris

11:00-11:20
Mācību stundu materiāli skolotājiem, izmantojot OneNote programmu
Microsoft Latvia projekta "Mūsdienīgi skolotāju mācību stundu materiāli" koordinatore Ilva Cinīte
11:20-13:30
Dabas Zinātņu un Matemātikas projektā izstrādātie vizuālie materiāli skolotājiem matemātikā, bioloģijā, fizikā un ķīmijā.
Balsošanas ierīču Activote izmantošana skolēnu intereses veicināšanai.
Indra Muceniece (Valsts Izglītības satura centrs)
Andris Nikolajenko (Valsts Izglītības satura centrs)


   2. Kā mēs katrs varam veidot tiltu starp mācīšanos un reālo dzīvi 21.gs. – praktiski piemēri skolotājiem. - Mihails Ivanovs, Microsoft izglītības tehnoloģiju speciālists Baltijā
    • Interactive Classroom demonstrācijas nodarbība·         
    • Microsoft Office 2010 un Office WebApps     
    • Microsoft bezmaksas rīku pārskats (Math, Worksheet Generator, Chemistry add-in,      Flash Cards, Telescope, Video & Photo tools, u.c. – atkarībā no klausītāju profila, piem.: eksaktie māc. priekšmeti, valodas, radošie māc. priekšmeti)
    • "eTwinning un citi Eiropas skolu projekti interneta vidē!" - G.Stahovska, I.Lipska 
    3. Ieteikumi efektīvai skolu IT infrastruktūrai - DPA  
    DPAMicrosoft Zelta sertificēts partneris, ar pieredzi izglītības risinājumos piedāvā: 
    • Multipoint risinājums datorklasēm – prezentācija un demo 28.10., 16.45 / 29.10. 11.00 
    • Life@edu e-pasta un kopdarbības vide – prezentācija un demo 28.10., 17.45 / 29.10. 12.00
    • Efektīva skolas infrastruktūra, unikāls skolu licencēšanas risinājums 28.10., 18.15 / 29.10. 12.45 
    • Jautājumi & atbildes
    • DPA darbnīcā būs pieejama informācija par konkursu skolām, galvenā balva – Multipoint risinājums, veicināšanas balvas – XBOX konsoles 
    • "eTwinning un citi Eiropas skolu projekti interneta vidē!" - G.Stahovska, I.Lipska 
    • "RTU pieredze e-studiju vides ieviešanā" - K.Auzarējs-Auzers
    • "Skolvadība un IT - plusi un mīnusi" - A.Bērce

     4. Atvērtā valodu klase (lūgums nākt ar saviem jautājumiem, vēlmēm, pieredzi, pielietojumu idejām) - A/S TILDE

         28.oktobris 16:45 - 19:00
     • 16:45 – 17:15 - „IT iespēju izmantošana krievu valodas stundās”, Olga Apse, Ventspils 4. vidusskola 
     • 17:15 – 18:00 - „Dokumentu kameras izmantošanas iespējas latviešu valodas un literatūras stundās”, Ingrīda Pētersone, Ogres ģimnāzija 
     • 18:00 – 18:30 – „Skolēnu veidoto filmu izmantošana literatūras stundās”, Velga Kalniņa. Ogres ģimnāzija 
     • 18:30 – 18:45 – Letonika.lv kā integrēts palīglīdzeklis literatūras apguvē, Anita Vasiļjeva, sabiedrība Tilde 
     • 18:45 – 19:00 – Jaunākais latviešu valodas un tulkošanas datoratbalsts valodu apguvē, Diāna Čunčule, sabiedrība Tilde
        29.oktobrī
     • Interaktīvās tehnoloģijas angļu valodā -  Ineta Bicāla, Indra Ozoliņa, Pļaviņu ģimnāzija
     • "eTwinning un citi Eiropas skolu projekti interneta vidē!" - G.Stahovska, I.Lipska  
     • Twitter iespējas angļu valodas apmācībā
     • iespējama vēl kāda nodarbība, ja kādam rodas iedvesma padalīties pieredzē
     5. Fizika - A.Bruņeniece (Joprojām tiek gaidīti nodarbību pieteikumi!)
       • Ceturtdien, 28.oktobris 
       • ---- 16.45. - 17.55. "Sensoru un datu uzkrājēju izmantošana fizikas stundās." - A.Bruņeniece,         I.Dudareva 
       • ---- 18.00.- 19.00. "Promethean tāfeles darblapu  lietojums fizikas stundās." - I.Dudareva, A.Bruņeniece 
       • Piektdiena, 29.oktobris 
       • ---- 10:00 - 11:00 "Pūšamo instrumentu fizika." - A.Miķis, Smiltenes valsts  ģimnāzij
       • ---- 11.00. – 12.00. "Par CE un PLD bioloģijā un ķīmijā" - A.Cābelis
       • ---- 12.00.- 13.30. Pētnieciskā laboratorijas darba fizikā izstrāde un vērtēšana.                               A.Cābelis, L.Juškaite
       • ---- Interaktīvās tehnoloģijas fizikā - Vitālijs Kuzmovs, Pļaviņu ģimnāzija
       6. Informātika  (Katrai nodarbībai - apm. 40 min.) 
       • Microsoft resursi, rīki un programmas informātikas un programmēšanas priekšmetu skolotājiem  (Mācību materiāli, DreamSpark, dažādi rīki un resursi atbilstoši standartam, Small Basic, Informātikas stundu plāns OneNote, …) 
       • "RTU pieredze e-studiju vides ieviešanā" - O.Lūsis, RTU
       • Darbs ar DokeOS (Chamilo) e-mācību vides iespējām skolās - Z.Kazanovskis, E-macibas.lv 
       • "Google SketshUp iespējas skolā" - A.Romanovska
       • ---------------------------------------------------------------  
       • NetSafe: rokasgrāmata skolotājiem "Drošība internetā" - A.Kriķe, NetSafe.lv
       • Programmēšanas pamati skolā, pieredze un prakse." - A.Balode
       • "Pārbaudes programmu veidošana ar šablonu (veidņu) palīdzību " - J.Stetjuha 
       • "eTwinning un citi Eiropas skolu projekti interneta vidē!" - G.Stahovska, I.Lipska
       • "SSITK BEBRS Latvijā" - E.Rudzīte
       7. 21.gs. mācību metodes, darbs 3 stacijās - G.Narvaišs, Iespējamā Misija
       • Mācību procesa un stundu diferencēšana, izmantojot digitālos materiālus.
       • Mobilo ierīču (mob.tel., kameru) izmantošana formatīvajā un summatīvajā vērtēšanā. Vērtēšanas rubrikas.
       • Google un sociālo tīklu risinājumi skolēnu un skolotāju sadarbībai un mācību efektivitātes paaugstināšanai.
       • "eTwinning un citi Eiropas skolu projekti interneta vidē!" - G.Stahovska, I.Lipska   
       • "RTU pieredze e-studiju vides ieviešanā" - O.Lūsis, RTU

        Online Sekotājs skolēnu sasniegumiem, kurā tiek izmantotas draugiem.lv pases, lai skolēni ar jau esošajām parolēm var piekļūt un redzēt savus sasniegumus.

        Windows Live / Ning / Moodle / Google apps izmantošana skolotāju online sadarbībā, kopīgu problēmu risināšanā, dalīšanās ar materiāliem, kā arī kā mācību vide skolā un klasē.
        Mācību e-vide, kurā ir pieejamas video pamācības skolēniem, saites uz citiem resursiem. (http://dvg.dobele.lv/skoleniem)
        Google forms vērtēšanas darbi (Informātikā)

        Draugiem.lv, Polldaddy u.c. resursi klases viedokļa statisktikas iegūšanai, kuru tālāk izmanto stundās (piem. Ekonomikā, Matemātikā). Anonīmas aptaujas kā atgriezeniskās saites iegūšana no skolēniem un vecākiem par skolotāju darbu.
        Mobilo telefonu, kameru izmantošana filmējot un fotogrāfējot eksperimentus, to apstrāde. Eksperimenti, kur aprēķinos nepieciešams analizēt uzfilmētos video materiālus. Skolēnu video veidošana matemātikā, angļu valodā, lai trenētu valodu, stāstīšanu.


        8. Mūsdienīgi mācību materiāli ar OneNote (šeit - videoievads) - G.Šeršņevs, M.Zandberga (tēmas tiek precizētas)
        • OneNote izmantošanas iespējas. t.sk. mācību materiālu veidošanā;
        • Mācību materiālu prezentācijas dažādos mācību priekšmetos
        • "eTwinning un citi Eiropas skolu projekti interneta vidē!" - G.Stahovska, I.Lipska  
        9. E-klase - Z.Vītoliņa, DEAC
        • Neobligātā satura, apvienoto grupu un apvienoto klašu žurnāli - Z.Vītoliņa, DEAC
        • Darbs ar Uzdevumi.lv - Valery Nikitin, Product Manager, Data Pro Group company
        • "eTwinning un citi Eiropas skolu projekti interneta vidē!" - G.Stahovska, I.Lipska   

        10. SmartBoard tāfeles izmantošana Kalnciema vidusskolā - R.Kovaļevska, Kalnciema vsk.
         • Sākumskolā 
         • Sākumskolā un pamatskolā 
         • Ģeogrāfijā 
         • Svešvalodās
         • iPad - V.Bartuševics
         • "eTwinning un citi Eiropas skolu projekti interneta vidē!" - G.Stahovska, I.Lipska  
         11. Pļaviņu ģimnāzijas pieredze interaktīvo tāfeļu lietošanā - A.Lazda

              28.oktobris
         • Interaktīvās tehnoloģijas matemātikā (praktiski Promethean ActivInspire un dokumentu kameras ActiView lietošanas piemēri, Moodle pieredze) - Ira Ņikiforova, Anita Seikovska
         • Interaktīvās tehnoloģija ģeogrāfijā (Promethean ActivInspire materiāli, Mimio Studio, dokumentu kameras lietošana, Qwizdom balsošanas pultis, moodle izmantošana) - Lana Ivanova, Evita Valdberga
         • Interaktīvās tehnoloģija sākumskolā (dokumentu kameru izmantošanas piemēri 1. klasē un Qwizdom balsošanas sistēmas izmantošanas piemēri un citas interaktīvas aktivitātes sākumskolā)Sandra Fišmeistare, Ilona Lazda, Vineta Platgalve 
              29.oktobrī
         • "eTwinning un citi Eiropas skolu projekti interneta vidē!" - G.Stahovska, I.Lipska
         •  NetSafe: rokasgrāmata skolotājiem "Drošība internetā" - A.Kriķe, NetSafe.lv
         12. BBT  Smart interaktīvo tehnoloģiju darbnīca - Agris Porejs, BBT

         28.10.2010.

         17:00 – 19:00 Darbnīca – Baltijas Biroju Tehnoloģijas ( SMART interaktīvie risinājumi)
         17:00 – 18:00
         • Interaktīvās mācību programmatūras SMART Notebook 10.6 jaunāko rīku izmantošana un to pielietojums.
         • Jaunie SMART Notebook rīki Matemātikā un to izmantošanas iespējas.
         • SMART Digitālās dokumentu kameras izmantošana vienotā programmatūras vidē.
         • Balsošanas sistēmas SMART Response izmantošana mācību procesā
         18:00- 19:00

         • Interaktīvo mācību materiālu izveide SMART Notebook vidē.
         • Interaktīvo mācību materiālu apmaiņas un ieguves  iespējas interneta vietnē SMART Exchange vidē.
          29.10.2010

         11:00 – 13:30
         Darbnīca – Baltijas Biroju Tehnoloģijas ( SMART interaktīvie risinājumi)
         • Interaktīvās mācību programmatūras SMART Notebook 10.6 jaunāko rīku izmantošana un to pielietojums.
         • Jaunie SMART Notebook rīki Matemātikā un to izmantošanas iespējas.
         • SMART Digitālās dokumentu kameras izmantošana vienotā programmatūras vidē.
         • Balsošanas sistēmas SMART Response izmantošana mācību procesā
         • Interaktīvo mācību materiālu izveide SMART Notebook vidē.
         • Interaktīvo mācību materiālu apmaiņas un ieguves  iespējas interneta vietnē SMART Exchange vidē. 
           

         Nav komentāru:

         Komentāra publicēšana