svētdiena, 2010. gada 19. septembris

Aktualitātes

Sveicināti! Veiksmīgu 2010./2011. m.g.!

Auces vidusskola, sadarbībā ar Smiltenes ģimnāziju, Ogres Interneta Centru, u.c. atbalstītājiem organizē  LatSTE`2010 (Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju Ekspozīcija) 2010.gada 28. un 29.oktobrī! 

Paldies visiem, kuri piedalās LatSTE'2010 veidošanas procesā, tomēr joprojām notiek darba programmas saskaņošanas process, tādēļ darbnīcu nosaukumos un to darba kārtībā notiek izmaiņas, tādēļ reģistrētajiem dalībniekiem tiks lūgts precizēt savu izvēlēto darbnīcu un pieteikt nakstmītnes! Sekojiet izmaiņām lekciju daļā (Programma) un darbnīcu darbā (Darbnīcas)!


 Esiet aktīvi, atsaucīgi, sekojiet līdzi izmaiņām. Ļoti  tiek gaidīti nodarbību tēmu pieteikumi ar anotācijām no skolotājiem - pieteikumus sūtīt uz e-pasta adresi fridis@skolotajs.lv!

Aicinām lasīt un izmantot LatSTE vietnē pievienotos materiālus, lietot saites un  servisus, diskutēt, rakstīt komentārus un ieteikumus, tā kopā veidojot LatSTE'2010! 

Aicinām pieteikties dalībniekus un nodarbību vadītājus radošajām darbnīcām, lekcijām un "IKT ideju placim"(brīva un radoša iespēja izpausties), kā arī "IKT realitātes šovam mazpilsētā" (videofilmiņa, skat. Saturs => Videofilmiņu konkurss).


2010.gada tēma: "Mobilās un tiešsaistes tehnoloģijas skolā"

LatSTE'2010 jākļūst īpašai ar to, ka parādās idejas un reāli risinājumi mobilo un tiešsaistes tehnoloģiju un servisu pielietojumiem izglītības sistēmā. Protams, joprojām aktuāli ir arī citi risinājumi IKT lietošanai izglītībā un idejas prezentācijām, nodarbībām vai IKT ideju placim (tunelim) var būt par visdažādākajiem  IKT pielietojumiem jebkurā mācību priekšmetā vai ar izglītību saistīta IKT pielietojumu jomā. Gaidītas tiek pat visneparastākās idejas un pielietojumi!


Mērķi: sekmēt zināšanu sabiedrības attīstību, daloties pieredzē par IKT izmantošanas iespējām izglītībā

Mērķauditorija: pedagogi, pasniedzēji, izglītības speciālisti, studenti, skolēni, vecāki, ministriju un pašvaldību pārstāvji, IKT firmu speciālisti un citi interesenti.


Norises laiks: 2010.g. 28., 29. oktobrī Auces vidusskolā, J.Mātera ielā 11, Aucē.

Aicinām pieteikties:
 • pedagogus, pasniedzējus, studentus, skolēnus, izglītības un IKT firmu speciālistus, ministriju un pašvaldību pārstāvjus, kā arī citus interesentus, kuri vēlas uzstāties ar lekcijām, prezentācijām vai demonstrēt savu novatorisko ideju (vai izstrādni, mācību materiālu, metodi, produktu) par IKT pielietojumiem izglītībā ar kopējo lekciju vai nodarbību izvēlētajā radošajā darbnīcā;
 • LatSTE'2010 atbalstītājus un sponsorus   balvām, materiālu sagatavošanai, kā arī citu izmaksu segšanai;
 • vadītājus darbnīcām (vēlams ar iepriekšējo pieredzi un labiem kontaktiem savu kolēģu vidū);
 • nodarbību vadītājus, sūtot savas tēmas un īsas nodarbību anotācijas uz e-pasta adresi fridis@skolotajs.lv;
 • Darbnīcu vadītājiem, lektoriem, nodarbību vadītājiem darbnīcās un IKT ideju plača - tuneļa dalībniekiem organizatori daļēji varēs segt uzturēšanos LatSTE'2010 (naktsmītni un ēdināšanu).

!!! Svarīgi! Pasīvajiem dalībniekiem (vērotājiem) jārēķinās ar to, ka savas uzturēšanās izmaksas LatSTE'2010 ir jāsedz pašiem vai ar sava novada pašvaldības, vai savu sponsoru atbalstu!

LatSTE'2010 paredzētas sekojošas aktivitātes:
 • prezentācijas par jaunumiem IKT izglītības procesā;
 • radošās darbnīcas, kurās dalībniekiem iespējams apgūt jaunas zināšanas, diskutēt par aktuālajām problēmām un dalīties pieredzē par realizētiem nozīmīgiem izglītības projektiem un pētījumiem IKT izmantošanā.
 • dalībnieku stendu izstāde un plakātu izstāde radošajās darbnīcās;
 • stendu un plakātu apskates tūre;
 • "IKT ideju placis - tunelis" - novatorisku IKT ideju realizāciju un pielietojumu  (aparatūra, programmatūra, metodika) iepazīšanai un izmēģināšanai (ļaujiet vaļu arī savai fantāzijai);
 • videoīsfilmu (līdz 7 min.) konkurss "IKT realitātes šovs mazpilsētā", balvas no MICROSOFT (Par IKT pielietojumiem mazpilsētā. Mazpilsēta - ar iedzīvotāju skaitu 1500 - 10000).

Piedaloties LatSTE pasākumos, dalībnieki:
 • gūst informāciju klātienē par IKT jaunumiem un to pielietojumiem izglītības sistēmā,
 • tiekas ar dažādu projektu autoriem un dalībniekiem, 
 • var dalīties pieredzē un apgūt citu skolotāju pieredzi, modernizējot savu mācību vidi,
 • iepazīst kolēģus citās skolās, iegūst jaunus draugus, sadarbības partnerus un idejas sava darba modernizēšanai,
 • iegūs apliecību par piedalīšanos LatSTE'2010.
Radošās darbnīcas - iespējamas jebkurā mācību priekšmetā vai citā IKT pielietojumu sfērā izglītībā.
 • Darbnīcas norise atkarīga no pašu aktivitātes un pieteiktajām nodarbību tēmām.
 • Piesakot nodarbību radošajām darbnīcām, jānorāda tās tēma un vēlamā darbnīca (mācību priekšmets, joma) un īsa nodarbības anotācija, nosūtot e-pastu uz adresi fridis@skolotajs.lv.
Darbnīcu nosaukumi un vadītāji laika gaitā noteikti tiks precizēti, nodarbību saturs tajās arī tiks precizēts. Nodarbību saturs un kvalitāte vislielākajā mērā atkarīgs no pašu aktivitātes, pieteiktajām nodarbību tēmām. Ja paši būsim aktīvi, tad arī darbnīcas un nodarbības tajās būs interesantas. LatSTE ir IKT lietošanas pieredzes un ideju apmaiņas pasākums. Ja dalīsimies, tad būs arī ko saņemt, tāpēc aicinu mest pie malas visas atrunas un darboties, gatavot savus materiālus, pieteikt tēmas nodarbībām, gatavot publikācijas LatSTE rakstu krājumam! Nepaliksim tikai vērotāju lomās!

Frīdis Sarcevičs
Auces vidusskola

Aktualitātes

Sveicināti! Veiksmīgu 2010./2011. m.g.!

Auces vidusskola, sadarbībā ar Smiltenes ģimnāziju, Ogres Interneta Centru, u.c. atbalstītājiem organizē  LatSTE`2010 (Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju Ekspozīcija) 2010.gada 28. un 29.oktobrī! 

Paldies visiem, kuri piedalās LatSTE'2010 veidošanas procesā, tomēr joprojām notiek darba programmas saskaņošanas process, tādēļ darbnīcu nosaukumos un to darba kārtībā notiek izmaiņas, tādēļ reģistrētajiem dalībniekiem tiks lūgts precizēt savu izvēlēto darbnīcu un pieteikt nakstmītnes! Sekojiet izmaiņām lekciju daļā (Programma) un darbnīcu darbā (Darbnīcas)!


 Esiet aktīvi, atsaucīgi, sekojiet līdzi izmaiņām. Ļoti  tiek gaidīti nodarbību tēmu pieteikumi ar anotācijām no skolotājiem - pieteikumus sūtīt uz e-pasta adresi fridis@skolotajs.lv!

Aicinām lasīt un izmantot LatSTE vietnē pievienotos materiālus, lietot saites un  servisus, diskutēt, rakstīt komentārus un ieteikumus, tā kopā veidojot LatSTE'2010! 

Aicinām pieteikties dalībniekus un nodarbību vadītājus radošajām darbnīcām, lekcijām un "IKT ideju placim"(brīva un radoša iespēja izpausties), kā arī "IKT realitātes šovam mazpilsētā" (videofilmiņa, skat. Saturs => Videofilmiņu konkurss).


2010.gada tēma: "Mobilās un tiešsaistes tehnoloģijas skolā"

LatSTE'2010 jākļūst īpašai ar to, ka parādās idejas un reāli risinājumi mobilo un tiešsaistes tehnoloģiju un servisu pielietojumiem izglītības sistēmā. Protams, joprojām aktuāli ir arī citi risinājumi IKT lietošanai izglītībā un idejas prezentācijām, nodarbībām vai IKT ideju placim (tunelim) var būt par visdažādākajiem  IKT pielietojumiem jebkurā mācību priekšmetā vai ar izglītību saistīta IKT pielietojumu jomā. Gaidītas tiek pat visneparastākās idejas un pielietojumi!


Mērķi: sekmēt zināšanu sabiedrības attīstību, daloties pieredzē par IKT izmantošanas iespējām izglītībā

Mērķauditorija: pedagogi, pasniedzēji, izglītības speciālisti, studenti, skolēni, vecāki, ministriju un pašvaldību pārstāvji, IKT firmu speciālisti un citi interesenti.


Norises laiks: 2010.g. 28., 29. oktobrī Auces vidusskolā, J.Mātera ielā 11, Aucē.

Aicinām pieteikties:
 • pedagogus, pasniedzējus, studentus, skolēnus, izglītības un IKT firmu speciālistus, ministriju un pašvaldību pārstāvjus, kā arī citus interesentus, kuri vēlas uzstāties ar lekcijām, prezentācijām vai demonstrēt savu novatorisko ideju (vai izstrādni, mācību materiālu, metodi, produktu) par IKT pielietojumiem izglītībā ar kopējo lekciju vai nodarbību izvēlētajā radošajā darbnīcā;
 • LatSTE'2010 atbalstītājus un sponsorus   balvām, materiālu sagatavošanai, kā arī citu izmaksu segšanai;
 • vadītājus darbnīcām (vēlams ar iepriekšējo pieredzi un labiem kontaktiem savu kolēģu vidū);
 • nodarbību vadītājus, sūtot savas tēmas un īsas nodarbību anotācijas uz e-pasta adresi fridis@skolotajs.lv;
 • Darbnīcu vadītājiem, lektoriem, nodarbību vadītājiem darbnīcās un IKT ideju plača - tuneļa dalībniekiem organizatori daļēji varēs segt uzturēšanos LatSTE'2010 (naktsmītni un ēdināšanu).

!!! Svarīgi! Pasīvajiem dalībniekiem (vērotājiem) jārēķinās ar to, ka savas uzturēšanās izmaksas LatSTE'2010 ir jāsedz pašiem vai ar sava novada pašvaldības, vai savu sponsoru atbalstu!

LatSTE'2010 paredzētas sekojošas aktivitātes:
 • prezentācijas par jaunumiem IKT izglītības procesā;
 • radošās darbnīcas, kurās dalībniekiem iespējams apgūt jaunas zināšanas, diskutēt par aktuālajām problēmām un dalīties pieredzē par realizētiem nozīmīgiem izglītības projektiem un pētījumiem IKT izmantošanā.
 • dalībnieku stendu izstāde un plakātu izstāde radošajās darbnīcās;
 • stendu un plakātu apskates tūre;
 • "IKT ideju placis - tunelis" - novatorisku IKT ideju realizāciju un pielietojumu  (aparatūra, programmatūra, metodika) iepazīšanai un izmēģināšanai (ļaujiet vaļu arī savai fantāzijai);
 • videoīsfilmu (līdz 7 min.) konkurss "IKT realitātes šovs mazpilsētā", balvas no MICROSOFT (Par IKT pielietojumiem mazpilsētā. Mazpilsēta - ar iedzīvotāju skaitu 1500 - 10000).

Piedaloties LatSTE pasākumos, dalībnieki:
 • gūst informāciju klātienē par IKT jaunumiem un to pielietojumiem izglītības sistēmā,
 • tiekas ar dažādu projektu autoriem un dalībniekiem, 
 • var dalīties pieredzē un apgūt citu skolotāju pieredzi, modernizējot savu mācību vidi,
 • iepazīst kolēģus citās skolās, iegūst jaunus draugus, sadarbības partnerus un idejas sava darba modernizēšanai,
 • iegūs apliecību par piedalīšanos LatSTE'2010.
Radošās darbnīcas - iespējamas jebkurā mācību priekšmetā vai citā IKT pielietojumu sfērā izglītībā.
 • Darbnīcas norise atkarīga no pašu aktivitātes un pieteiktajām nodarbību tēmām.
 • Piesakot nodarbību radošajām darbnīcām, jānorāda tās tēma un vēlamā darbnīca (mācību priekšmets, joma) un īsa nodarbības anotācija, nosūtot e-pastu uz adresi fridis@skolotajs.lv.
Darbnīcu nosaukumi un vadītāji laika gaitā noteikti tiks precizēti, nodarbību saturs tajās arī tiks precizēts. Nodarbību saturs un kvalitāte vislielākajā mērā atkarīgs no pašu aktivitātes, pieteiktajām nodarbību tēmām. Ja paši būsim aktīvi, tad arī darbnīcas un nodarbības tajās būs interesantas. LatSTE ir IKT lietošanas pieredzes un ideju apmaiņas pasākums. Ja dalīsimies, tad būs arī ko saņemt, tāpēc aicinu mest pie malas visas atrunas un darboties, gatavot savus materiālus, pieteikt tēmas nodarbībām, gatavot publikācijas LatSTE rakstu krājumam! Nepaliksim tikai vērotāju lomās!

Frīdis Sarcevičs
Auces vidusskola

ceturtdiena, 2010. gada 16. septembris

Aicinām pieteikt informātikas skolotājus Tāļa Bērča balvai!

Labdien!
Tilde aicina pieteikt kandidātus Tāļa Bērča piemiņas balvai un stipendijai arī šogad!
Lai godinātu izcilā pedagoga, Latvijas i-Sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijas (LatSTE) dibinātāja, Ogres ģimnāzijas pedagoga, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņu un viņa lielo ieguldījumu Latvijas skolu informātikas attīstībā, sabiedrība Tilde 2008.gadā ir nodibinājusi un finansē Tāļa Bērča piemiņas balvu un stipendiju.
Piemiņas balvas un stipendijas mērķis ir novērtēt un apbalvot vispārējo izglītojošo un vidējo profesionālo skolu informātikas skolotājus, kas devuši lielu ieguldījumu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā un informātikas attīstībā savā skolā, kā arī piedalījušies informācijas sabiedrības veidošanā vietējā un Latvijas mērogā, lai stimulētu turpmāku aktīvu darbību un sekmētu skolotāju tālākizglītošanos.
Pirmo Tāļa Bērča piemiņas balvu un stipendiju saņēma Grobiņas ģimnāzijas informātikas skolotāja Dace Tomsone.
Otro Tāļa Bērča piemiņas balvu un stipendiju izcīnīja Lielvārdes pamatskolas direktora vietnieks informātikas jautājumos Māris Roga.
Piesakiet savu informātikas skolotāju otrajai balvai. Skolas – skolas vadība, skolotāji, pašvaldību izglītības pārvaldes, skolēni – tiek aicināti līdz 12. oktobrim iesūtīt savus pieteikumus.
Pieteikumi jānosūta sabiedrībai Tilde uz adresi: Vienības gatve 75a, Rīga, LV-1004 vai uz e-pasta adresi: pieminas.balva@tilde.lv
Pieteikšanās notiek, aizpildot pieteikuma veidlapu, ko atradīsit pievienotu šai vēstulei. Plašāka informācija, pieteikuma veidlapa un konkursa nolikums atrodams www.tilde.lv/pieminasbalva
Trešā piemiņas balva un stipendija tiks piešķirta šā gada 28. oktobrī ikgadējā LatSTE konferencē notiekošajā plenārsēdē Auces vidusskolā.
Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas komisijā ietilpst LatSTE dibinātāji un organizētāji Aina Bērce, Frīdis Sarcevičs, Aija Cunska, Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas Tehnoloģiju departamenta Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Maksims Kazakovs, Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas, Vidusskolas informātikas skolotāja 2. līmeņa profesionālo studiju programmas direktors asociētais profesors Viesturs Vēzis, sabiedrības Tilde valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs un programmatūras direktore Jana Ķikāne.

Piesakiet savu informātikas skolotāju Tāļa Bērča piemiņas balvai un stipendijai!

Balvas piešķiršanas komisijas vārdā,

Jana Ķikāne
Sabiedrības Tilde programmatūrās direktore

Plašāka informācija:
Ilze Leimane
Sabiedrības Tilde mārketinga vadītāja
Tālr.: 67605001
Mob.: 29414044


Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas nolikums

Tāļa Bērča piemiņas balva un stipendija veltīta LatSTE dibinātāja, Ogres ģimnāzijas pedagoga, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņai.

1.      Piemiņas balvas un stipendijas mērķis

Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas (turpmāk – balvas) mērķis ir novērtēt un apbalvot informātikas skolotājus, kas devuši lielu ieguldījumu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā un informātikas attīstībā savā skolā, kā arī veicinājuši informātikas attīstību skolās un informācijas sabiedrības veidošanu vietējā un Latvijas mērogā, lai stimulētu turpmāku aktīvu darbību un sekmētu skolotāju tālākizglītošanos.

2.      Balvas dibinātājs

Sabiedrība Tilde

3.      Prasības balvas pretendentiem

Balvu piešķir vispārējo izglītojošo un vidējo profesionālo skolu informātikas skolotājiem par izciliem ieguldījumiem skolotāja darbā, informātikas jomas attīstīšanu savā skolā un informācijas sabiedrības veidošanu vietējā mērogā, kā arī par ieguldījumu informātikas attīstībā skolās Latvijas mērogā.

4.      Pieteikšanās periods un kārtība
             
Pieteikšanās periods – no 2010. gada 09. septembra līdz 12. oktobrim.
Pieteikt savus pretendentus balvai var pašvaldību izglītības pārvaldes, skolas (skolas vadība, skolotāji, skolēni), kā arī komisijas locekļi.
Pieteikumi jānosūta sabiedrībai Tilde uz adresi: Vienības gatve 75a, Rīga, LV-1004 vai uz e-pasta adresi: pieminas.balva@tilde.lv
Pieteikšanās notiek, aizpildot pieteikuma veidlapu, kas ir pieejama Tildes, LatSTE un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapās.
Pieteikuma apjoms nedrīkst pārsniegt divas A4 lappuses.

5.      Izvērtēšanas periods un kārtība

2010. gada 09. septembrī notiek pieteikšanās perioda izsludināšana. Komisijas locekļi iepriekš vienojas par kritērijiem, pēc kādiem jāvērtē balvas pretendenti.
2010. gada 22. oktobrī notiek komisijas sēde, kurā komisijas locekļi izvērtē balvas pretendentus un apstiprina balvas saņēmēju.
LatSTE konferencē 2010. gada 28. oktobrī tiek apbalvots Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas saņēmējs.

6.      Balvas piešķiršanas noteikumi

Balva tiek piešķirta ik gadu vienam informātikas skolotājam, kas atbilst balvas pretendentu prasībām un par ko ir vienojušies komisijas locekļi.
Balva tiek piešķirta ikgadējā LatSTE konferencē.
7.      Balvas popularizēšana

Informācija par Tāļa Bērča piemiņas balvu un pieteikšanos uz to tiek ievietota šādās vietnēs: www.tilde.lv, www.latste.lv, www.skolas.lv, www.skolotajs.lv, www.izm.gov.lv, www.visc.gov.lv
Informācija tiek nosūtīta specializētajiem izdevumiem: “Skolotājs”, “Izglītība un Kultūra”.
Preses relīzes tiek nosūtītas plašsaziņas līdzekļiem: LETA, BNS, “Diena”, “Lietišķā Diena”, “Dienas bizness”, “Latvijas Avīze”, “Neatkarīgā Rīta Avīze”.
E-pasta vēstules tiek nosūtītas Latvijas skolu direktoriem un Latvijas pašvaldību izglītības pārvaldēm.
Informācija tiek ievietota Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajā izdevumā.

Popularizēšanas aktivitāšu sākums – 2010. gada 09. septembris

8.      Balvas apmērs un izmaksas kārtība

Naudas stipendija LVL 1000 apmērā.
Goda raksts un piemiņas balva.
Stipendijas saņēmējs stipendiju saņem, slēdzot stipendiāta līgumu ar ziedojumu fondu.

9.      Komisijas sastāvs

Sabiedrības Tilde pārstāvji: valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs, programmatūras direktore Jana Ķikāne;
Ogres ģimnāzijas direktore Aina Bērce;
Auces vidusskolas direktora vietnieks informātikas jautājumos Frīdis Sarcevičs;
LatSTE dibinātāja un organizētāja Aija Cunska;
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis: IZM Informācijas Tehnoloģiju departamenta Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Maksims Kazakovs;
            Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes asociētais profesors, Vidusskolas informātikas skolotāja 2. līmeņa profesionālo studiju programmas direktors Viesturs Vēzis.
10.  Balvas piešķiršanas ētiskie apsvērumi

Komisijas locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi nedrīkst pretendēt uz piemiņas balvu.

11.  Balvas nolikuma pieņemšana un grozīšana

Balvas nolikumu un tā grozījumus apstiprina komisijas locekļi.


Aicinām pieteikt informātikas skolotājus Tāļa Bērča balvai!

Labdien!
Tilde aicina pieteikt kandidātus Tāļa Bērča piemiņas balvai un stipendijai arī šogad!
Lai godinātu izcilā pedagoga, Latvijas i-Sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijas (LatSTE) dibinātāja, Ogres ģimnāzijas pedagoga, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņu un viņa lielo ieguldījumu Latvijas skolu informātikas attīstībā, sabiedrība Tilde 2008.gadā ir nodibinājusi un finansē Tāļa Bērča piemiņas balvu un stipendiju.
Piemiņas balvas un stipendijas mērķis ir novērtēt un apbalvot vispārējo izglītojošo un vidējo profesionālo skolu informātikas skolotājus, kas devuši lielu ieguldījumu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā un informātikas attīstībā savā skolā, kā arī piedalījušies informācijas sabiedrības veidošanā vietējā un Latvijas mērogā, lai stimulētu turpmāku aktīvu darbību un sekmētu skolotāju tālākizglītošanos.
Pirmo Tāļa Bērča piemiņas balvu un stipendiju saņēma Grobiņas ģimnāzijas informātikas skolotāja Dace Tomsone.
Otro Tāļa Bērča piemiņas balvu un stipendiju izcīnīja Lielvārdes pamatskolas direktora vietnieks informātikas jautājumos Māris Roga.
Piesakiet savu informātikas skolotāju otrajai balvai. Skolas – skolas vadība, skolotāji, pašvaldību izglītības pārvaldes, skolēni – tiek aicināti līdz 12. oktobrim iesūtīt savus pieteikumus.
Pieteikumi jānosūta sabiedrībai Tilde uz adresi: Vienības gatve 75a, Rīga, LV-1004 vai uz e-pasta adresi: pieminas.balva@tilde.lv
Pieteikšanās notiek, aizpildot pieteikuma veidlapu, ko atradīsit pievienotu šai vēstulei. Plašāka informācija, pieteikuma veidlapa un konkursa nolikums atrodams www.tilde.lv/pieminasbalva
Trešā piemiņas balva un stipendija tiks piešķirta šā gada 28. oktobrī ikgadējā LatSTE konferencē notiekošajā plenārsēdē Auces vidusskolā.
Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas komisijā ietilpst LatSTE dibinātāji un organizētāji Aina Bērce, Frīdis Sarcevičs, Aija Cunska, Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas Tehnoloģiju departamenta Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Maksims Kazakovs, Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas, Vidusskolas informātikas skolotāja 2. līmeņa profesionālo studiju programmas direktors asociētais profesors Viesturs Vēzis, sabiedrības Tilde valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs un programmatūras direktore Jana Ķikāne.

Piesakiet savu informātikas skolotāju Tāļa Bērča piemiņas balvai un stipendijai!

Balvas piešķiršanas komisijas vārdā,

Jana Ķikāne
Sabiedrības Tilde programmatūrās direktore

Plašāka informācija:
Ilze Leimane
Sabiedrības Tilde mārketinga vadītāja
Tālr.: 67605001
Mob.: 29414044


Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas nolikums

Tāļa Bērča piemiņas balva un stipendija veltīta LatSTE dibinātāja, Ogres ģimnāzijas pedagoga, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņai.

1.      Piemiņas balvas un stipendijas mērķis

Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas (turpmāk – balvas) mērķis ir novērtēt un apbalvot informātikas skolotājus, kas devuši lielu ieguldījumu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā un informātikas attīstībā savā skolā, kā arī veicinājuši informātikas attīstību skolās un informācijas sabiedrības veidošanu vietējā un Latvijas mērogā, lai stimulētu turpmāku aktīvu darbību un sekmētu skolotāju tālākizglītošanos.

2.      Balvas dibinātājs

Sabiedrība Tilde

3.      Prasības balvas pretendentiem

Balvu piešķir vispārējo izglītojošo un vidējo profesionālo skolu informātikas skolotājiem par izciliem ieguldījumiem skolotāja darbā, informātikas jomas attīstīšanu savā skolā un informācijas sabiedrības veidošanu vietējā mērogā, kā arī par ieguldījumu informātikas attīstībā skolās Latvijas mērogā.

4.      Pieteikšanās periods un kārtība
             
Pieteikšanās periods – no 2010. gada 09. septembra līdz 12. oktobrim.
Pieteikt savus pretendentus balvai var pašvaldību izglītības pārvaldes, skolas (skolas vadība, skolotāji, skolēni), kā arī komisijas locekļi.
Pieteikumi jānosūta sabiedrībai Tilde uz adresi: Vienības gatve 75a, Rīga, LV-1004 vai uz e-pasta adresi: pieminas.balva@tilde.lv
Pieteikšanās notiek, aizpildot pieteikuma veidlapu, kas ir pieejama Tildes, LatSTE un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapās.
Pieteikuma apjoms nedrīkst pārsniegt divas A4 lappuses.

5.      Izvērtēšanas periods un kārtība

2010. gada 09. septembrī notiek pieteikšanās perioda izsludināšana. Komisijas locekļi iepriekš vienojas par kritērijiem, pēc kādiem jāvērtē balvas pretendenti.
2010. gada 22. oktobrī notiek komisijas sēde, kurā komisijas locekļi izvērtē balvas pretendentus un apstiprina balvas saņēmēju.
LatSTE konferencē 2010. gada 28. oktobrī tiek apbalvots Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas saņēmējs.

6.      Balvas piešķiršanas noteikumi

Balva tiek piešķirta ik gadu vienam informātikas skolotājam, kas atbilst balvas pretendentu prasībām un par ko ir vienojušies komisijas locekļi.
Balva tiek piešķirta ikgadējā LatSTE konferencē.
7.      Balvas popularizēšana

Informācija par Tāļa Bērča piemiņas balvu un pieteikšanos uz to tiek ievietota šādās vietnēs: www.tilde.lv, www.latste.lv, www.skolas.lv, www.skolotajs.lv, www.izm.gov.lv, www.visc.gov.lv
Informācija tiek nosūtīta specializētajiem izdevumiem: “Skolotājs”, “Izglītība un Kultūra”.
Preses relīzes tiek nosūtītas plašsaziņas līdzekļiem: LETA, BNS, “Diena”, “Lietišķā Diena”, “Dienas bizness”, “Latvijas Avīze”, “Neatkarīgā Rīta Avīze”.
E-pasta vēstules tiek nosūtītas Latvijas skolu direktoriem un Latvijas pašvaldību izglītības pārvaldēm.
Informācija tiek ievietota Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajā izdevumā.

Popularizēšanas aktivitāšu sākums – 2010. gada 09. septembris

8.      Balvas apmērs un izmaksas kārtība

Naudas stipendija LVL 1000 apmērā.
Goda raksts un piemiņas balva.
Stipendijas saņēmējs stipendiju saņem, slēdzot stipendiāta līgumu ar ziedojumu fondu.

9.      Komisijas sastāvs

Sabiedrības Tilde pārstāvji: valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs, programmatūras direktore Jana Ķikāne;
Ogres ģimnāzijas direktore Aina Bērce;
Auces vidusskolas direktora vietnieks informātikas jautājumos Frīdis Sarcevičs;
LatSTE dibinātāja un organizētāja Aija Cunska;
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis: IZM Informācijas Tehnoloģiju departamenta Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Maksims Kazakovs;
            Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes asociētais profesors, Vidusskolas informātikas skolotāja 2. līmeņa profesionālo studiju programmas direktors Viesturs Vēzis.
10.  Balvas piešķiršanas ētiskie apsvērumi

Komisijas locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi nedrīkst pretendēt uz piemiņas balvu.

11.  Balvas nolikuma pieņemšana un grozīšana

Balvas nolikumu un tā grozījumus apstiprina komisijas locekļi.


Videoīsfilmu konkurss "IKT realitātes šovs mazpilsētā"

Tiek izsludināts - videoīsfilmu  konkurss "IKT realitātes šovs mazpilsētā", balvas no MICROSOFT!

Jāievēro šādas prasības:
 • videoīsfilmai jābūt par IKT pielietojumiem mazpilsētā;
 • filmiņas (klipa) garums - līdz 7 min.;
 • ievērot, ka par mazpilsētu tiks uzskatīta pilsēta ar iedzīvotāju skaitu 1500 - 10000;
 • labākās filmiņas tiks demonstrētas 29.oktobrī; 
 • filmiņa labā kvalitātē jāielādē portālā Youtube.com;
 • saite filmiņas apskatei jānosūta uz e-pasta adresēm - fridis@skolotajs.lv un Lina.Abola@microsoft.com;
 • videoīsfilma zibdiskā, zibatmiņā vai CD jāpaņem līdzi uz LatSTE'2010;
 • labākās filmiņas tiks demonstrētas un apbalvotas 29.oktobrī!

Noderīgas saites videoīsfilmu konkursa "IKT realitātes šovs mazpilsētā"dalībniekiem (no Līna Ābolas, Microsoft):

Videoīsfilmu konkurss "IKT realitātes šovs mazpilsētā"

Tiek izsludināts - videoīsfilmu  konkurss "IKT realitātes šovs mazpilsētā", balvas no MICROSOFT!

Jāievēro šādas prasības:
 • videoīsfilmai jābūt par IKT pielietojumiem mazpilsētā;
 • filmiņas (klipa) garums - līdz 7 min.;
 • ievērot, ka par mazpilsētu tiks uzskatīta pilsēta ar iedzīvotāju skaitu 1500 - 10000;
 • labākās filmiņas tiks demonstrētas 29.oktobrī; 
 • filmiņa labā kvalitātē jāielādē portālā Youtube.com;
 • saite filmiņas apskatei jānosūta uz e-pasta adresēm - fridis@skolotajs.lv un Lina.Abola@microsoft.com;
 • videoīsfilma zibdiskā, zibatmiņā vai CD jāpaņem līdzi uz LatSTE'2010;
 • labākās filmiņas tiks demonstrētas un apbalvotas 29.oktobrī!

Noderīgas saites videoīsfilmu konkursa "IKT realitātes šovs mazpilsētā"dalībniekiem (no Līna Ābolas, Microsoft):