Programma

LatSTE'2010 darba programmas pagaidu variants
==========================================

28.oktobris (lekciju laiki un kārtības var tikt mainīti, jāseko līdzi izmaiņām):
 • 10:00 - 11:00 Reģistrācija
 • 11:00 - LatSTE'2010 atklāšana:
               - svinīgās uzrunas;
               - T.Bērča balvu pasniegšanas ceremonija
               - eTwinning gada balvas apsniegšanas ceremonija 
 • 11:45 - 12:25 "Tilts starp mācīšanos un reālo dzīvi 21.gs.", Līna Dzene, Microsoft izglītības nozares vadītāja Baltijā
 • 12:25 - 12:50 "Tilde mūsdienīgai skolai"
 • 12:50 - 13:10 "Jaunumi IKT projektos" - M.Kazakovs, IZM
 • 13:10 - 13:30 "Manā klasē ir interaktīvā tāfele, ko tagad?" - A.Gribusts, LIELVĀRDS
 • 13:30 - 13:50 "Sociālās klātbūtnes aspekts e-studijās" - R.Birziņa, LU
 • 13:50 - 14:30 Pusdienas
 • 14:30 - 14:45 "Neesi vienaldzīgs! Ziņo par nelegālu saturu!" un rokasgrāmata skolotājiem "Drošība internetā" - A.Kriķe, projekts NetSafe
 • 14:45 - 15:05 "Vēstures un literatūras e-materiāli. E-lāde jaunumi." - A.Ķikāns, DZC
 • 15:05 - 15:20 "Zinātnes centri un to loma jauniešu intereses veicināšanā par eksaktajām un dabaszinātnēm" - P.Irbins, Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs
 • 15:20 - 15:35 Prezentācija par Uzdevumi.lv portālu - Valery Nikitin, Product Manager, Data Pro Group company (piemēram - neliela tiešsaistes prezentācija)
 • 15:35 - 16:00  "RTU pieredze e-studiju vides ieviešanā" - K.Azarējs-Auzers, RTU, Lietotāju atbalsta centra vadītājs
 • Prezentācija par DokeOS (Chamilo) e-mācību vides iespējām skolās - Z.Kazanovskis, E-macibas.lv
 • 16:00 - 16:15 Ievads darbnīcu darbā - darbnīcu reklāma (1 -3 min., vadītāji)
 • 16:15 - 16:45 Kafijas pauze
 • 16:45 - 19:00 Radošās darbnīcas (Piesakiet savas nodarbību tēmas darbnīcām!)
 • 20:00 - Svinīgās vakariņas
29.oktobris
 • 9:00 - Videoīsfilmu "Mazpilsētas IKT realitātes šovs" demonstrācijas
 • 10:15 - stendu un plakātu prezentācijas un apskate radošajās darbnīcās (iespēja apskatīt citās darbnīcās un IKT ideju placī -tunelī izstādītos darbus un materiālus)
 • 11:00 - 13:30 Radošās darbnīcas (Piesakiet savas nodarbību tēmas darbnīcām!)
 • 13:40 Pusdienas
 • 14:15 LatSTE'2010 noslēgums
Visu laiku paralēli darbosies "IKT ideju placis  -tunelis"


Esiet atsaucīgi, aktīvi un palīdziet izveidot LatSTE'2010 programmu iespējami piemērotāku tieši Jums! Sūtiet savu tēmu pieteikumus, komentējiet LatSTE'2010 materiālus, rakstiet ieteikumus uz e-pastu vai komentāros un kopā  veidosim LatSTE programmu un saturu!

Videoīsfilmu konkurss "IKT realitātes šovs mazpilsētā"

Tiek izsludināts - videoīsfilmu  konkurss "IKT realitātes šovs mazpilsētā", balvas no MICROSOFT!

Jāievēro šādas prasības:

 • videoīsfilmai jābūt par IKT pielietojumiem mazpilsētā;
 • filmiņas (klipa) garums - līdz 7 min.;
 • ievērot, ka par mazpilsētu tiks uzskatīta pilsēta ar iedzīvotāju skaitu 1500 - 10000;
 • labākās filmiņas tiks demonstrētas 29.oktobrī; 
 • filmiņa labā kvalitātē jāielādē portālā Youtube.com;
 • saite filmiņas apskatei jānosūta uz e-pasta adresēm - fridis@skolotajs.lv un Lina.Abola@microsoft.com;
 • labākās filmiņas tiks demonstrētas un apbalvotas 29.oktobrī!
Noderīgas saites videoīsfilmu konkursa "IKT realitātes šovs mazpilsētā"dalībniekiem (no Līna Ābolas, Microsoft):

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana