Publikācijām

Par publikācijām

Līdzīgi kā iepriekšējos gados arī šogad aicinām iesniegt savus darbus publicēšanai LatSTE'2010 rakstu kopkrājumā. Raksta garums var būt līdz 10 A4 izmēra lappusēm un tam jāatbilst tālāk minētajām prasībām. 

Publikāciju iesūtīšanas pēdējā diena - 30.septembris


Raksta noformēšanas prasības:
 • atstarpe starp rindām – viens intervāls;
 • lappuses formāts – A4;
 • lapas malas – 25 mm;
 • aprakstā ievietotie attēli un tabulas jānumurē, to nosaukumi jāraksta Times New Roman Bold fontā, 10 punktu izmērā, centrēti.
 • atsauces jānumurē un jāraksta Times New Roman Regular fontā, 10 punktu izmērā.
 • raksta garums – 1 līdz 6 pilnas lappuses.
Rakstā jāietver:
 • nosaukums latviešu vai angļu valodā – Times New Roman Bold fontā, 14 punktu izmērā, centrēts;
 • informācija par autoru - latviešu vai angļu valodā:
 • vārds, uzvārds – Times New Roman Bold fontā, 12 punktu izmērā, centrēts,
 • organizācija, adrese, e-pasts – Times New Roman Italic fontā, 12 punktu izmērā, centrēts;
 • apraksta teksts latviešu vai angļu valodā – Times New Roman Regular fontā, 12 punktu izmērā, izlīdzināts pēc abām malām.
 Publicējamo materiālu nepieciešams augšupielādēt uz e-pasta adresēm latste@hotmail.lv vai lvlatste@gmail.com. Veiksmi visiem! Ja ir kādas problēmas, tad rakstiet uz šīm pašām e-pasta adresēm!

  Nav komentāru:

  Ierakstīt komentāru