svētdiena, 2010. gada 19. septembris

Aktualitātes

Sveicināti! Veiksmīgu 2010./2011. m.g.!

Auces vidusskola, sadarbībā ar Smiltenes ģimnāziju, Ogres Interneta Centru, u.c. atbalstītājiem organizē  LatSTE`2010 (Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju Ekspozīcija) 2010.gada 28. un 29.oktobrī! 

Paldies visiem, kuri piedalās LatSTE'2010 veidošanas procesā, tomēr joprojām notiek darba programmas saskaņošanas process, tādēļ darbnīcu nosaukumos un to darba kārtībā notiek izmaiņas, tādēļ reģistrētajiem dalībniekiem tiks lūgts precizēt savu izvēlēto darbnīcu un pieteikt nakstmītnes! Sekojiet izmaiņām lekciju daļā (Programma) un darbnīcu darbā (Darbnīcas)!


 Esiet aktīvi, atsaucīgi, sekojiet līdzi izmaiņām. Ļoti  tiek gaidīti nodarbību tēmu pieteikumi ar anotācijām no skolotājiem - pieteikumus sūtīt uz e-pasta adresi fridis@skolotajs.lv!

Aicinām lasīt un izmantot LatSTE vietnē pievienotos materiālus, lietot saites un  servisus, diskutēt, rakstīt komentārus un ieteikumus, tā kopā veidojot LatSTE'2010! 

Aicinām pieteikties dalībniekus un nodarbību vadītājus radošajām darbnīcām, lekcijām un "IKT ideju placim"(brīva un radoša iespēja izpausties), kā arī "IKT realitātes šovam mazpilsētā" (videofilmiņa, skat. Saturs => Videofilmiņu konkurss).


2010.gada tēma: "Mobilās un tiešsaistes tehnoloģijas skolā"

LatSTE'2010 jākļūst īpašai ar to, ka parādās idejas un reāli risinājumi mobilo un tiešsaistes tehnoloģiju un servisu pielietojumiem izglītības sistēmā. Protams, joprojām aktuāli ir arī citi risinājumi IKT lietošanai izglītībā un idejas prezentācijām, nodarbībām vai IKT ideju placim (tunelim) var būt par visdažādākajiem  IKT pielietojumiem jebkurā mācību priekšmetā vai ar izglītību saistīta IKT pielietojumu jomā. Gaidītas tiek pat visneparastākās idejas un pielietojumi!


Mērķi: sekmēt zināšanu sabiedrības attīstību, daloties pieredzē par IKT izmantošanas iespējām izglītībā

Mērķauditorija: pedagogi, pasniedzēji, izglītības speciālisti, studenti, skolēni, vecāki, ministriju un pašvaldību pārstāvji, IKT firmu speciālisti un citi interesenti.


Norises laiks: 2010.g. 28., 29. oktobrī Auces vidusskolā, J.Mātera ielā 11, Aucē.

Aicinām pieteikties:
 • pedagogus, pasniedzējus, studentus, skolēnus, izglītības un IKT firmu speciālistus, ministriju un pašvaldību pārstāvjus, kā arī citus interesentus, kuri vēlas uzstāties ar lekcijām, prezentācijām vai demonstrēt savu novatorisko ideju (vai izstrādni, mācību materiālu, metodi, produktu) par IKT pielietojumiem izglītībā ar kopējo lekciju vai nodarbību izvēlētajā radošajā darbnīcā;
 • LatSTE'2010 atbalstītājus un sponsorus   balvām, materiālu sagatavošanai, kā arī citu izmaksu segšanai;
 • vadītājus darbnīcām (vēlams ar iepriekšējo pieredzi un labiem kontaktiem savu kolēģu vidū);
 • nodarbību vadītājus, sūtot savas tēmas un īsas nodarbību anotācijas uz e-pasta adresi fridis@skolotajs.lv;
 • Darbnīcu vadītājiem, lektoriem, nodarbību vadītājiem darbnīcās un IKT ideju plača - tuneļa dalībniekiem organizatori daļēji varēs segt uzturēšanos LatSTE'2010 (naktsmītni un ēdināšanu).

!!! Svarīgi! Pasīvajiem dalībniekiem (vērotājiem) jārēķinās ar to, ka savas uzturēšanās izmaksas LatSTE'2010 ir jāsedz pašiem vai ar sava novada pašvaldības, vai savu sponsoru atbalstu!

LatSTE'2010 paredzētas sekojošas aktivitātes:
 • prezentācijas par jaunumiem IKT izglītības procesā;
 • radošās darbnīcas, kurās dalībniekiem iespējams apgūt jaunas zināšanas, diskutēt par aktuālajām problēmām un dalīties pieredzē par realizētiem nozīmīgiem izglītības projektiem un pētījumiem IKT izmantošanā.
 • dalībnieku stendu izstāde un plakātu izstāde radošajās darbnīcās;
 • stendu un plakātu apskates tūre;
 • "IKT ideju placis - tunelis" - novatorisku IKT ideju realizāciju un pielietojumu  (aparatūra, programmatūra, metodika) iepazīšanai un izmēģināšanai (ļaujiet vaļu arī savai fantāzijai);
 • videoīsfilmu (līdz 7 min.) konkurss "IKT realitātes šovs mazpilsētā", balvas no MICROSOFT (Par IKT pielietojumiem mazpilsētā. Mazpilsēta - ar iedzīvotāju skaitu 1500 - 10000).

Piedaloties LatSTE pasākumos, dalībnieki:
 • gūst informāciju klātienē par IKT jaunumiem un to pielietojumiem izglītības sistēmā,
 • tiekas ar dažādu projektu autoriem un dalībniekiem, 
 • var dalīties pieredzē un apgūt citu skolotāju pieredzi, modernizējot savu mācību vidi,
 • iepazīst kolēģus citās skolās, iegūst jaunus draugus, sadarbības partnerus un idejas sava darba modernizēšanai,
 • iegūs apliecību par piedalīšanos LatSTE'2010.
Radošās darbnīcas - iespējamas jebkurā mācību priekšmetā vai citā IKT pielietojumu sfērā izglītībā.
 • Darbnīcas norise atkarīga no pašu aktivitātes un pieteiktajām nodarbību tēmām.
 • Piesakot nodarbību radošajām darbnīcām, jānorāda tās tēma un vēlamā darbnīca (mācību priekšmets, joma) un īsa nodarbības anotācija, nosūtot e-pastu uz adresi fridis@skolotajs.lv.
Darbnīcu nosaukumi un vadītāji laika gaitā noteikti tiks precizēti, nodarbību saturs tajās arī tiks precizēts. Nodarbību saturs un kvalitāte vislielākajā mērā atkarīgs no pašu aktivitātes, pieteiktajām nodarbību tēmām. Ja paši būsim aktīvi, tad arī darbnīcas un nodarbības tajās būs interesantas. LatSTE ir IKT lietošanas pieredzes un ideju apmaiņas pasākums. Ja dalīsimies, tad būs arī ko saņemt, tāpēc aicinu mest pie malas visas atrunas un darboties, gatavot savus materiālus, pieteikt tēmas nodarbībām, gatavot publikācijas LatSTE rakstu krājumam! Nepaliksim tikai vērotāju lomās!

Frīdis Sarcevičs
Auces vidusskola

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru