ceturtdiena, 2010. gada 16. septembris

Aicinām pieteikt informātikas skolotājus Tāļa Bērča balvai!

Labdien!
Tilde aicina pieteikt kandidātus Tāļa Bērča piemiņas balvai un stipendijai arī šogad!
Lai godinātu izcilā pedagoga, Latvijas i-Sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijas (LatSTE) dibinātāja, Ogres ģimnāzijas pedagoga, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņu un viņa lielo ieguldījumu Latvijas skolu informātikas attīstībā, sabiedrība Tilde 2008.gadā ir nodibinājusi un finansē Tāļa Bērča piemiņas balvu un stipendiju.
Piemiņas balvas un stipendijas mērķis ir novērtēt un apbalvot vispārējo izglītojošo un vidējo profesionālo skolu informātikas skolotājus, kas devuši lielu ieguldījumu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā un informātikas attīstībā savā skolā, kā arī piedalījušies informācijas sabiedrības veidošanā vietējā un Latvijas mērogā, lai stimulētu turpmāku aktīvu darbību un sekmētu skolotāju tālākizglītošanos.
Pirmo Tāļa Bērča piemiņas balvu un stipendiju saņēma Grobiņas ģimnāzijas informātikas skolotāja Dace Tomsone.
Otro Tāļa Bērča piemiņas balvu un stipendiju izcīnīja Lielvārdes pamatskolas direktora vietnieks informātikas jautājumos Māris Roga.
Piesakiet savu informātikas skolotāju otrajai balvai. Skolas – skolas vadība, skolotāji, pašvaldību izglītības pārvaldes, skolēni – tiek aicināti līdz 12. oktobrim iesūtīt savus pieteikumus.
Pieteikumi jānosūta sabiedrībai Tilde uz adresi: Vienības gatve 75a, Rīga, LV-1004 vai uz e-pasta adresi: pieminas.balva@tilde.lv
Pieteikšanās notiek, aizpildot pieteikuma veidlapu, ko atradīsit pievienotu šai vēstulei. Plašāka informācija, pieteikuma veidlapa un konkursa nolikums atrodams www.tilde.lv/pieminasbalva
Trešā piemiņas balva un stipendija tiks piešķirta šā gada 28. oktobrī ikgadējā LatSTE konferencē notiekošajā plenārsēdē Auces vidusskolā.
Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas komisijā ietilpst LatSTE dibinātāji un organizētāji Aina Bērce, Frīdis Sarcevičs, Aija Cunska, Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas Tehnoloģiju departamenta Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Maksims Kazakovs, Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas, Vidusskolas informātikas skolotāja 2. līmeņa profesionālo studiju programmas direktors asociētais profesors Viesturs Vēzis, sabiedrības Tilde valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs un programmatūras direktore Jana Ķikāne.

Piesakiet savu informātikas skolotāju Tāļa Bērča piemiņas balvai un stipendijai!

Balvas piešķiršanas komisijas vārdā,

Jana Ķikāne
Sabiedrības Tilde programmatūrās direktore

Plašāka informācija:
Ilze Leimane
Sabiedrības Tilde mārketinga vadītāja
Tālr.: 67605001
Mob.: 29414044


Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas nolikums

Tāļa Bērča piemiņas balva un stipendija veltīta LatSTE dibinātāja, Ogres ģimnāzijas pedagoga, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņai.

1.      Piemiņas balvas un stipendijas mērķis

Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas (turpmāk – balvas) mērķis ir novērtēt un apbalvot informātikas skolotājus, kas devuši lielu ieguldījumu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā un informātikas attīstībā savā skolā, kā arī veicinājuši informātikas attīstību skolās un informācijas sabiedrības veidošanu vietējā un Latvijas mērogā, lai stimulētu turpmāku aktīvu darbību un sekmētu skolotāju tālākizglītošanos.

2.      Balvas dibinātājs

Sabiedrība Tilde

3.      Prasības balvas pretendentiem

Balvu piešķir vispārējo izglītojošo un vidējo profesionālo skolu informātikas skolotājiem par izciliem ieguldījumiem skolotāja darbā, informātikas jomas attīstīšanu savā skolā un informācijas sabiedrības veidošanu vietējā mērogā, kā arī par ieguldījumu informātikas attīstībā skolās Latvijas mērogā.

4.      Pieteikšanās periods un kārtība
             
Pieteikšanās periods – no 2010. gada 09. septembra līdz 12. oktobrim.
Pieteikt savus pretendentus balvai var pašvaldību izglītības pārvaldes, skolas (skolas vadība, skolotāji, skolēni), kā arī komisijas locekļi.
Pieteikumi jānosūta sabiedrībai Tilde uz adresi: Vienības gatve 75a, Rīga, LV-1004 vai uz e-pasta adresi: pieminas.balva@tilde.lv
Pieteikšanās notiek, aizpildot pieteikuma veidlapu, kas ir pieejama Tildes, LatSTE un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapās.
Pieteikuma apjoms nedrīkst pārsniegt divas A4 lappuses.

5.      Izvērtēšanas periods un kārtība

2010. gada 09. septembrī notiek pieteikšanās perioda izsludināšana. Komisijas locekļi iepriekš vienojas par kritērijiem, pēc kādiem jāvērtē balvas pretendenti.
2010. gada 22. oktobrī notiek komisijas sēde, kurā komisijas locekļi izvērtē balvas pretendentus un apstiprina balvas saņēmēju.
LatSTE konferencē 2010. gada 28. oktobrī tiek apbalvots Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas saņēmējs.

6.      Balvas piešķiršanas noteikumi

Balva tiek piešķirta ik gadu vienam informātikas skolotājam, kas atbilst balvas pretendentu prasībām un par ko ir vienojušies komisijas locekļi.
Balva tiek piešķirta ikgadējā LatSTE konferencē.
7.      Balvas popularizēšana

Informācija par Tāļa Bērča piemiņas balvu un pieteikšanos uz to tiek ievietota šādās vietnēs: www.tilde.lv, www.latste.lv, www.skolas.lv, www.skolotajs.lv, www.izm.gov.lv, www.visc.gov.lv
Informācija tiek nosūtīta specializētajiem izdevumiem: “Skolotājs”, “Izglītība un Kultūra”.
Preses relīzes tiek nosūtītas plašsaziņas līdzekļiem: LETA, BNS, “Diena”, “Lietišķā Diena”, “Dienas bizness”, “Latvijas Avīze”, “Neatkarīgā Rīta Avīze”.
E-pasta vēstules tiek nosūtītas Latvijas skolu direktoriem un Latvijas pašvaldību izglītības pārvaldēm.
Informācija tiek ievietota Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajā izdevumā.

Popularizēšanas aktivitāšu sākums – 2010. gada 09. septembris

8.      Balvas apmērs un izmaksas kārtība

Naudas stipendija LVL 1000 apmērā.
Goda raksts un piemiņas balva.
Stipendijas saņēmējs stipendiju saņem, slēdzot stipendiāta līgumu ar ziedojumu fondu.

9.      Komisijas sastāvs

Sabiedrības Tilde pārstāvji: valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs, programmatūras direktore Jana Ķikāne;
Ogres ģimnāzijas direktore Aina Bērce;
Auces vidusskolas direktora vietnieks informātikas jautājumos Frīdis Sarcevičs;
LatSTE dibinātāja un organizētāja Aija Cunska;
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis: IZM Informācijas Tehnoloģiju departamenta Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Maksims Kazakovs;
            Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes asociētais profesors, Vidusskolas informātikas skolotāja 2. līmeņa profesionālo studiju programmas direktors Viesturs Vēzis.
10.  Balvas piešķiršanas ētiskie apsvērumi

Komisijas locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi nedrīkst pretendēt uz piemiņas balvu.

11.  Balvas nolikuma pieņemšana un grozīšana

Balvas nolikumu un tā grozījumus apstiprina komisijas locekļi.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru